Ustvarjalci: transparentnost in soglasje sta ključ do etične uporabe umetne inteligence

Datum objave: 04.03.2023

Avtorji in izvajalci podpirajo razvoj digitalne tehnologije, s katero lahko obogatijo svoja umetniška dela in še lažje dostopajo do občinstva. Sem sodi tudi razvoj umetne inteligence, vendar pa je na tem področju potrebno zagotoviti, da snovalci te tehnologije, ki vse pogosteje uporabljajo dela in stvaritve avtorjev in izvajalcev za vsebinsko popolnitev in razvoj svojih aplikacij, za to dobijo soglasje ustvarjalcev. S tem, ko ne zaprosijo za soglasje, kršijo avtorske pravice avtorjev in izvajalcev na vseh ravneh, je v pismu odločevalcem v EU zapisalo šestih krovnih združenjih avtorjev in izvajalcev.

Kot poudarjajo v Združenju evropskih režiserjev (FERA), Zvezi scenaristov Evrope (FSE), Mednarodni federaciji igralcev (FIA), Evropskem združenju skladateljev in piscev besedil (ECSA), Svetu evropskih pisateljev (EWC) in Mednarodnem združenju glasbenikov (FIM), ustvarjalci in krovne organizacije ne nasprotujejo razvoju umetne inteligence, ampak celo podpirajo dostop snovalcev teh sistemov do različnih del in vsebin ustvarjalcev. Vendar je za uporabo del (besedil, slik, zvoka, videoposnetkov, videoiger) prej nujno potrebno dobiti soglasja imetnikov pravic.

Evropska komisija pripravlja novo zakonodajo s področja umetne inteligence, v kateri so sicer nekatere varovalke, ki naj bi zagotovile spoštovanje avtorskih pravic. Tu gre predvsem za 52. člen predlaganega akta o umetni inteligenci, ki od upravljavcev tovrstnih sistemov zahteva, da razkrijejo, da je bila vsebina umetno ustvarjena oz. spremenjena. Vendar pa splošni pristop Sveta EU po novem vključuje izjemo od tega načela, in sicer povsod "kjer je vsebina del ustvarjalnega, satiričnega, umetniškega oz. leposlovnega dela ali programa" (tretji odstavek 52. člena akta o umetni inteligenci, uvodna izjava 70).

Avtorji in izvajalci se strinjajo s tem predlogom in pozivajo vse vpletene oblikovalce politik EU, da nasprotujejo tako dvoumnemu in škodljivemu besedilu, ki se lahko uporablja proti pravicam in interesom avtorjev, izvajalcev in državljanov. "Nasprotujemo kakršnikoli potrebi po izključitvi te vsebine iz zahtev glede preglednosti in kakršnikoli tajnosti v zvezi z uporabo umetne inteligence. Nasprotno, močno podpiramo maksimalno preglednost v vseh vidikih razvoja, produkcije in distribucije kreativnih del s pomočjo tehnologij umetne inteligence. Zagotavljanje (neupravičenih) izjem pri preglednosti bi imelo hude posledice za naše ekonomske in moralne pravice, pa tudi za zmožnost uveljavljanja teh pravic,” v imenu ustvarjalcev poudarjajo krovne organizacije ustvarjalcev.

Zato pozivajo tudi k pojasnitvi pristopa, ki ga je napovedal Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta (JURI) v svojih spremembah 52.(3)člena. Podpisniki poziva zahtevajo, da so v predlogu zakonodaje zajeti vsi možni "globoki ponaredki". Poleg tega pa je nujno, da upravitelji sistemov umetne inteligence, ko ta ustvarja oz. spreminja vsebino, ki je del ustvarjalnega, umetniškega ali izmišljenega avdiovizualnega dela, za to dobijo privolitev vseh, ki se jih to zadeva. Zato predstavniki avtorjev in izvajalcev pozivajo vse odločevalce v EU, da v središče vseh svojih pobud, povezanih z uporabo umetne inteligence, postavijo predvsem pojem preglednosti in soglasja avtorjev in izvajalcev za uporabo njihovih del.

V AIPA podpiramo napore krovnih organizacij. Področje umetne inteligence se z veliko hitrostjo razvija, EU pa šele pripravlja zakonodajo. Pravila igre je potrebno čim prej postaviti, saj se nam bo v nasprotnem primeru ponovila zgodba s streaming platformami. Te uporabljajo dela ustvarjalcev, njim pa za uporabo ne plačujejo nič. Slovenija je lani z novelama zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) dobila eno najmodernejših zakonodaj s področja kolektivnega upravljanja pravic na svetu, ki ustvarjalcem zagotavlja tudi nadomestila z naslova uporabe njihovih del. Zdaj čakamo le še na dovoljenja, na podlagi katerih bodo lahko avdiovizualni ustvarjalci tudi v resnici dobili nadomestila, ki jih zakonodaja predvideva. Številni ustvarjalci v državah, ki ob implementaciji direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu niso uzakonile pravico do nadomestila, pa od spletnih platform še naprej ne bodo nič dobivali. Ustvarjalci in njihove organizacije zato ne želimo, da se ta zgodba ponovi tudi s sistemi umetne inteligence.

[ {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, ]