Evropski kreativci svarijo pred škodljivimi posledicami nedorečenega člena akta o svobodi medijev

Datum objave: 16.06.2023

Predlog akta o svobodi medijev (EMFA), ki ga je lani pripravila Evropska komisija, zagotavlja zaščito medijskega pluralizma in neodvisnosti medijev v Evropski uniji. Predlagana zakonodaja namreč po eni strani prinaša številne dobro zastavljene varovalke za zagotavljanje neodvisnega delovanja javnih medijskih storitev, po drugi strani pa širi obseg dolžnosti ponudnikov medijskih storitev na notranjem trgu. "Evropske organizacije iz avdiovizualnega in kulturnega sektorja opozarjamo, da poleg teh rešitev, ki jih je treba pozdraviti, EMFA v 20. členu predloga vsebuje tudi določila, ki bi lahko ogrozila evropsko avdiovizualno panogo," je ob pismu, ki ga je podpisala tudi AIPA, povedal direktor Gregor Štibernik.

V odprtem pismu, ki so ga naslovili na evropske poslance, evropskega komisarja za notranji trg Thierrya Bretona in švedsko predsedstvo EU oz. švedsko ministrico za kulturo Pariso Liljestrand, so predstavniki skoraj 70 evropskih organizacij iz avdiovizualnega in kulturnega sektorja, med njimi tudi AIPA, zapisali, da bi morala Evropska komisija 20. člen EMFA popraviti. "V njem so namreč določbe, ki bi si jih lahko ponudniki medijskih storitev razlagali po svoje, kar bi lahko oslabilo in ogrozilo kulturne politike, ki jih za spodbujanje evropskega avdiovizualnega ustvarjanja vodijo države članice, " pojasnjuje Gregor Štibernik.

Preširoka formulacija 20. člena

Predlog EMFA namreč prinaša nove zahteve za delovanje trga,  med drugim države članice EU ne bi smele več sprejemati ukrepov, ki bi vplivali na notranji trg medijskih storitev, razen če so sorazmerni in upravičeni. Tovrstni ukrepi pa morajo biti, kot predvideva predlog akta, "obrazloženi, ustrezni, pregledni, objektivni in nediskriminatorni". "Če bi bil 20. člen sprejet v tako široki formulaciji, bi lahko ustvaril pravno negotovost v vseh državah članicah, saj bi lahko bilo pod vprašaj postavljeno izvajanje številnih kulturnih politik, ki izhajajo iz nacionalnih zakonodaj," pojasnjujejo v svojem pismu podpisniki, med katerimi je tudi AIPA.

Težave, ki jih lahko prinese 20. člen

Ponudniki medijskih storitev bi lahko sprožili postopke zaradi domnevne nesorazmernosti ali neupravičenosti teh politik. Gre predvsem za tisti dele, ki se nanašajo na reguliran sistem okenskega sproščanja avdiovizualnih del in ukrepe s področja konkurence. Omenjeni ponudniki bi lahko spodbijali tudi številne druge predpise, ki jih npr. določa direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD), med drugim kvote evropskih del v retransmisiji in kvote v katalogih ponudnikov videa na zahtevo. V nevarnosti bila tudi določba o obveznem sofinanciranju produkcije evropskih del.

Pod vprašajem zaščita evropskih del

Tovrstno spodbijanje pravnih okvirjev bi lahko uničilo tudi sistem promocije in distribucije evropskih del ter nabor ukrepov za spodbujanje kulturne raznolikosti v EU (tudi državnih pomoči), in sicer v času velikih sprememb v avdiovizualnem sektorju v Evropi in po svetu, so prepričani podpisniki pisma. Ob tem poudarjajo, da bi bil lahko predlagani sistem v popolnem nasprotju s Pogodbo o delovanju Evropske unije (Treaty on the Functioning of the European Union). Gre za del, ki govori o delitvi pristojnosti med organi EU in državami članicami in že uveljavljeno politiko EU na področju avdiovizualne industrije.

Evropsko ustvarjalnost je treba zaščiti

Predstavniki evropsko kulturno-kreativnega sektorja so zato, kljub temu, da je Evropska komisija napovedala, da bo pojasnila vse dileme glede ciljev EFMA, zaskrbljeni. Predlagani akt bi namreč lahko spremenil nacionalne kulturne politike v pravila notranjega trga. "Menimo, da bi bil lahko predlagani 20. člen glavno orodje za oviranje ključnih politik, ki jih izvajajo države članice za podporo ustvarjanju filmov in televizije ter lokalnih ekosistemov v kritičnem času za trajnostno prihodnost našega sektorja v EU. Zaščita medijske pluralnosti in neodvisnosti ne sme, namerno ali nenamerno, ogroziti kulturne raznolikosti, ki je eden od temeljev, na katerem sloni EU," so poudarili.

"Zato pozivamo evropske zakonodajalce, da preučijo 20. člen akta in ob tem zagotovijo nadaljnje trajnostne pogoje za lokalno avdiovizualno ustvarjanje po Evropi, kar je temelj delujočih demokracij in predpogoj, da EU o ohrani svojo kulturno raznolikost," so še zapisali.

[ {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, ]