AIPA oddala vloge za nova dovoljenja

Datum objave: 26.10.2022

Danes, ko sta v veljavo stopila Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, je AIPA oddala vloge za uveljavljanje novih pravic, ki jih filmskim producentom, igralcem in soavtorjem prinašajo spremembe zakonodaje.

Z izjemno proaktivnim pozitivnim pristopom se je Slovenija z novo zakonodajo pridružila državam, kot so Španija, Italija, Poljska in Francija, saj z implementacijo direktiv namreč nismo uredili samo vprašanja nadomestil igralcev in soavtorjev AV del na digitalnem trgu, temveč je zakonodajalec odpravil ogromno vrzel, ki je zevala kar tri desetletja. Imetniki pravic na avdiovizualnem področju so po zastareli zakonodaji lahko kolektivno upravljali zgolj 4 pravice, medtem, ko so jih imetniki na glasbenih delih kar 32. Kot že rečeno, je sedaj ta vrzel odpravljena.

Na AIPA smo nemudoma oddali vloge za uveljavljanje vseh tistih pravic, ki so jih prinesle spremembe zakonodaje. Upamo, da bo AIPA že kmalu lahko pričela z zbiranjem nadomestil za igralce in producente v primeru kabelske retransmisije AV del in za soavtorje in igralce v primeru televizijskega oddajanja ter npr. tudi za vse tri kategorije imetnikov pravic za uporabo njihovih del v lokalih in trgovinah in za uporabo v časovnem zamiku. Vse te in še druge pravice se bodo namreč uveljavljale kolektivno tudi za imetnike pravic na avdiovizualnem področju.    

V teh prizadevanjih je bila AIPA izkazana podpora iz celega sveta s strani številnih sestrskih organizacij:

 • ADAMI (Société pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes)
 • AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes)
 • AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión)
 • ALCS (Authors' Licensing and Collecting Society),
 • DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales),
 • DHFR (Društvo hrvatskih filmskih redatelja),
 • DILIA (Divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.),
 • Directors UK,
 • KOPIOSTO,
 • Association LATGA,
 • LIRA (The Authors’ Literary Rights Foundation),
 • LITA (Autorská spoločnosť),
 • SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
 • SGAE (Sociedad General de Autores y Editores),
 • SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori),
 • VEVAM,
 • VdFS (Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden),
 • VG Bildkunst (Verwertungsgesellschaft Bildkunst),
 • VG WORT (Verwertungsgesellschaft WORT),
 • FilmJUS (Hungarian Society for the Protection of Audio-visual authors’ and Producers’),
 • ZAPA (Union of Audiovisual Authors and Producers),
 • DGK (Directors Guild of Korea),
 • FILMAUTOR,
 • REDES (Red Colombiana de Escritores Audiovisuales),
 • UFUS AFA ZAŠTITA (Organizacija filmskih autora Srbije),
 • VAPIK (Artistët vizuel, producentët dhe interpretuesit e Kosovës),
 • DBCA (Brazilian Filmmakers and Audiovisual Authors),
 • DACIN SARA,
 • AZAS (The Association for Protection of Copyright and related Rights),
 • ARGENTORES (Sociedad General de Autore de la Argentina) in
 • APASER (Pan-African Alliance of Screenwriters and Filmmakers).
 • AZAS Skopje (Асоцијација за колективно управување на авторските и сродни филмски права во аудио-визуелниот сектор)
 • CREDIDAM (The Romanian Center for Managing Performer's Rights Association)
 • GDA (Gestão coletiva dos Direitos Conexos ao Direito de Autor dos Artistas, intérpretes ou executantes)
 • GOS (Actors's Association of Serbia)
 • GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten)
 • INTERGRAM
 • SLOVGRAM
 • VAPIK (Artistët vizuel, producentët dhe interpretuesit e Kosovës)
 • ADAI-SG (Asociación Dominicana de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión)
 • ADES EGC (Audiovisuales de El Salvador Entidad de Gestión Colectiva)
 • ANDI (Asociación Nacional de Interpretes
 • ASDAP (Asociación de Derechos de Intér)pretes Audiovisuales de Panamá)
 • INTER ARTIS BRASIL
 • IAP (Inter Artis Paraguay)
 • UNIARTE (Sociedad de Gestion).

Podporo AIPA pa so izrazile tudi vse domače in tuje krovne organizacije:

 • AGICOA
 • SCAPR
 • AEPO-ARTIS
 • CEPI
 • Zveza DSFU (Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev)
 • DSI (Društvo igralcev Slovenije)
 • SAA (Society of Audiovisula Authors)
 • AVACI (International Confederation Audiovisual Authors)
 • Zveza DSFU (Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev)
 • DSR (Društvo slovenskih režiserjev in režiserk)
 • ZFS (Združenje filmskih snemalcev Slovenije)
 • DSAF (Društvo slovenskega animiranega filma)
 • DAVP (Društvo AV producentov)
 • FPS (Filmski producenti Slovenije).

Spričo mednarodnega ugleda, ki ga uživa AIPA in številnih pisem podpore ter glede na rezultate in dosežke dosedanjega 12 letnega dela upamo, da bodo dovoljenja podeljena v najkrajšem možnem času. Roki, ki jih določa Zakon o upravnem postopku, so namreč skrajni, ne pa instrukcijski.

[ {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, ]