Besednjak

Ta priročni besednjak je nastal iz potrebe po nazorni predstavitvi nekaterih ključnih pojmov s področja kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic. Gesla so namerno predstavljena na začetniku razumljiv način in skušajo razjasniti ključne pojme kolektivnega upravljanja s poudarkom na pravicah soavtorjev, izvajalcev in producentov AV del. Pri oblikovanju tega besednjaka nas je vodila želja, da novim in obstoječim članom kolektivne organizacije AIPA približamo velikokrat težko razumljiv in pravno prezapleten labirint pojmov s področja kolektivnega upravljanja pravic.

AIPA: kolektivna organizacija, ki v imenu soavtorjev, izvajalcev in producentov AV del uveljavlja pravice iz naslova kabelske retransmisije ter privatnega ali drugega lastnega reproduciranja.

Avtor: fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

Soavtorji: več oseb, ki ustvarijo nedeljivo avtorsko delo. Njihovi deleži se določijo s pogodbo ali v sorazmerju z njihovim dejanskim prispevkom. Soavtorji AV del so: glavni režiser, pisec scenarija, direktor fotografije, skladatelj filmske glasbe, avtor priredbe, avtor dialogov ter glavni animator (če je animacija bistven element AV dela).

Avtorji prispevkov k AV delu: po sedanjem zakonu manj pomembna kategorija avtorjev, npr. kostumograf, scenograf, slikar maske, montažer slike in zvoka, oblikovalec zvoka, animator, koreograf in skladatelj ne-filmske glasbe.

Drugi imetniki pravic na AV delu (sorodne pravice): izvajalci in filmski producenti.

Izvajalci v AV delu: igralci, pevci, glasbeniki, plesalci, recitatorji, itd.

Filmski producent: fizična ali pravna oseba, ki organizira in vodi ustvarjanje AV dela, odgovarja za njegovo dokončanje, nosi finančni riziko posla in ima pravico razpolaganja z AV delom.

Uporabnik AV del: odjemalec AV del, ki z njihovo uporabo ustvarja prihodek. V primeru AIPA  so to kabelski operaterji ter uvozniki in trgovci z napravami za reprodukcijo avtorskih del.

Avtorsko delo: individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je izražena na kakršenkoli način.

AV delo: avdiovizualno avtorsko delo v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik.

Avtorska pravica: skupni izraz za več upravičenj avtorja na avtorskem delu. Nastane s samo stvaritvijo dela, ugasne pa 70 let po avtorjevi smrti.

Sorodne pravice: so pravice tistih, ki omogočajo, da avtorsko delo zaživi. V primeru AV del so to pravice izvajalcev in filmskih producentov. Praviloma trajajo 50 let od izvedbe, prve priobčitve javnosti ali od nastanka AV dela.

Kolektivno upravljanje pravic: sistem, ki avtorjem in drugim imetnikom pravic omogoča najbolj učinkovito upravljanje pravic v primeru množične uporabe njihovih del, uporabnikom pa omogoča zakonito uporabo del.

Kolektivna organizacija (KO): organizacija, ki uveljavlja pravice na podlagi pooblastila imetnika pravic, ali - v primerih obveznega kolektivnega upravljanja - na podlagi samega zakona.

KO v Sloveniji: dovoljenja za kolektivno uveljavljanje v RS imajo AIPA (soavtorji, izvajalci in producenti avdiovizualnih del), IPF (glasbeni izvajalci in proizvajalci fonogramov oz. glasbene založbe), SAZAS (avtorji glasbe in založniki glasbenih del), SAZOR (literarni avtorji in založniki za pravice reproduciranja) ter ZAMP (literarni avtorji).

Kabelska retransmisija: način uporabe AV del, pri katerem se izvorni signal izdajatelja programa (npr. TV Slo) tehnično prenaša v sistem kabelskega operaterja, ki ga tako posreduje gledalcu.

Privatno ali drugo lastno reproduciranje: tonsko ali vizualno presnemavanje ter fotokopiranje za lastno uporabo. Iz tega izhaja pravica do nadomestila, ki bi ga morali plačevati proizvajalci in uvozniki snemalnih naprav ter praznih nosilcev zvoka ali slike. Drugi izrazi: "blank tape levy" (BTL), "praznjaki", “privatna reprodukcija”, “družinsko kopiranje”, itd.

Imetnik pravic: fizična ali pravna oseba, ki je AV delo (so)ustvarila in so s tem pri njej nastale pravice. Izraz vključuje tudi imetnike pravic, ki so pravice pridobili od izvornega imetnika na podlagi pogodbe, prenosa po zakonu ali sodne odločbe (dedovanje, stečajni postopki, itd.).

ZASP: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

ZKUASP: Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojno za področje intelektualne lastnine in urejanja kolektivnega upravljanja. URSIL je njegov organ v sestavi.

URSIL: Urad RS za intelektualno lastnino; državni organ, ki kolektivni organizaciji podeli licenco za zbiranje in delitev nadomestil ter izvaja nadzor nad njenim delovanjem.

CMO (Collective Management Organization): organizacija kolektivnega upravljanja.

WIPO (World Intellectual Property Organization): Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (ust. 1967). URSIL je član WIPO.

SAA (Society of Audiovisual Authors): Evropsko združenje audiovizualnih avtorjev (ust. 2010, AIPA članica od 2015).

FERA (Federation of European film directors): Zveza evropskih filmskih režiserjev (ust. 1980, AIPA članica od 2013).

SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights): Svetovno združenje za kolektivno upravljanje pravic izvajalcev (ust. 1986, AIPA članica od 2011).

AEPO-ARTIS (Association of European Performers' Organisations): Združenje evropskih organizacij izvajalcev (ust. 1994, AIPA članica od 2012).

CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers): Mednarodna konfederacija združenj avtorjev in skladateljev (ust. 1926, AIPA članica od 2016).

[ {image : "/media/uploads/animation/lV8yrgVaBex0.jpg", title : "Tunel;Režija: Gregor Andolšek;Strup produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/3VPO24tM69.jpg", title : "Princ Ki-Ki-Do;Režija: Grega Mastnak;Ozor (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/rvlnsudohZIoFS.jpg", title : "Krvno maščevanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/mzuNjzlyJ6.jpg", title : "Vlado;Režija: Miran Zupanič;Arsmedia (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/tDdTBHI2uD0.jpg", title : "Tiho;Režija: Barbara Zemljič;Blade production (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/_mRlaD4MTZv6Qw.jpg", title : "Igram, sem;Režija: Miroslav Mandić;Filmostovje (2018), foto: Mitja Ličen" }, {image : "/media/uploads/animation/yIfSXiAFJKJl.jpg", title : "Akcija D. B.;Režija: Dana Budisavljević;Hulahop, December (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/ClFwlyp2_X8BT.jpg", title : "Šivi;Režija: Miroslav Terzić;West End production, Nora production (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/QSwdOCpP26O5M.jpg", title : "Posledice;Režija: Darko Štante;Temporama (2018), foto: Luka Škulj" }, {image : "/media/uploads/animation/LaYA6MG3Moxhrde.jpg", title : "Čevljarna;Režija: Anton Martin Emeršič;AGRFT UL (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/v_MNXuthXF.jpg", title : "Odraščanje;Režija: Siniša Gačić, Dominik Mencej;Zuhr Film (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/A7OlNY6hDcP.jpg", title : "Leto opice;Režija: Vladimir Blaževski;Pank Film (MK), Strup produkcija, Kiselo dete, Infinity (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/wV4_7rFNG0V6.jpg", title : "Zamejen;Režija: Leo Černic;AGRFT UL (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/TVxEjd4thiH.jpg", title : "To delo je v javni lasti;Režija: Amir Muratović;Cebram (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/cZvJob5KP6Th.jpg", title : "Princ Ki-Ki-Do;Režija: Grega Mastnak;Ozor (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/qFWb85WW3vPTHKI.jpg", title : "Trahere;Režija: Juš Jeraj, Atila Urbančič;Trahere (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/ESnUuse7jnZn.jpg", title : "Ne bom več luzerka;Režija: Urša Menart;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/xyAo6iYQCcUQtRq.jpg", title : "Martin Krpan;Režija: Nejc Saje;Strup produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/me6x5cFoHl.jpg", title : "Catican;Režija: Asja Trost, Mery Gobec, Ines Sampaio;School of Arts UNG, Famul Stuart (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/fvo8pMXArjt.jpg", title : "Koyaa;Režija: Kolja Saksida;ZVVIKS (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/TaK1OCHnen5M2M.jpg", title : "Fountain;Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/_wleoayWl1EJGwt.jpg", title : "My way 50;Režija: Maja Weiss;Zavod Maja Weiss (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/_XfB4ozZmA.jpg", title : "Koyaa;Režija: Kolja Saksida;ZVVIKS (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/yT4uhIfOcg.jpg", title : "Nevidna roka Adama Smitha;Režija: Slobodan Maksimović;December (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/gnc_i8zVQReu3F_.jpg", title : "Celica;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/lNRjvXseqn9.jpg", title : "Dolga pot do prvih korakov;Režija: Ratko Stojiljković, Julija Minet, Jasmina Mustafić;Luksuz produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/sOcqHOpIKo7.jpg", title : "Bližnje srečanje;Režija: Filip Bihar, Samo Bihar, Antonella D'Amico, Miha Oven, Anja Zadnik;School of Arts UNG, Famul Stuart (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, ]