Namenski skladi - aktualni pozivi

Spoštovani člani AIPA,

na tem mestu objavljavljamo aktualne informacije o namenskih skladih in pozivih za sredstva v skladu s Pravili o namenskem skladu soavtorjev, Pravili o namenskem skladu izvajalcev in Pravili o namenskem skladu filmskih producentov. O objavi pozivov bo AIPA obveščala člane in imetnike pravic z objavo novice na spletnem mestu in/ali z e-novicami.

Poziv za oddajo vlog - pomoč upokojenim članom AIPA za omilitev energetske in prehranske draginje v letu 2022

Rok za oddajo vlog je torek, 6. 12. 2022!

Sredstva po pozivu so namenjena upokojenim članom AIPA, ki imajo pokojnino nižjo od minimalne plače za leto 2022 (1.074,43 EUR) in ki izpolnjujejo naslednje pogoje iz Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del.

- da so na dan objave tega poziva vpisani v evidenco članov AIPA (kot soavtorji AV del ali filmski producenti, ki so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so imetniki pravice soavtorjev po prenosu),

- da so neuveljavljeni soavtorji AV del ali neuveljavljeni filmski producenti (fizične osebe),

- da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Poziv za oddajo vlog - pomoč članom AIPA za omilitev energetske in prehranske draginje v letu 2022 (on-line oddaja vloge)

Rok za oddajo vloge je torek, 6. 12. 2022!

Sredstva po pozivu so namenjena članom AIPA, ki imajo na dan objave poziva enega izmed naslednjih statusov:

  • samozaposleni (samostojni podjetniki ali samozaposleni, vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo) za polni ali krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega in so vpisani v ustrezne javne evidence (AJPES ali razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo) ali
  • brezposelni, ki so vpisani v evidenco brezposelnih pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali
  • zaposleni, ki so v delovnem razmerju za polni ali krajši delovni oz. zavarovalni čas od polnega pri pravni osebi zasebnega prava (gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva), ki ima do 10 zaposlenih ter registrirano glavno dejavnost 59.110 (Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj).

ter izpolnjujejo naslednje pogoje iz Pravil o namenskem skladu soavtorjev avdiovizualnih del:

  • da so na dan objave tega poziva vpisani v evidenco članov AIPA (kot soavtorji AV del ali filmski producenti, ki so fizične osebe in so imetniki pravice soavtorjev po prenosu),
  • da so neuveljavljeni soavtorji AV del ali neuveljavljeni filmski producenti (fizične osebe),
  • da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Pogoji in zahtevane priloge so navedene v besedilu poziva, zato jih natančno preberite še pred izpolnjevanjem vloge.

Kandidati lahko vlogo oddate na dva načina:

1. elektronsko – tj. s pomočjo e-obrazca, ki je dostopen na tej povezavi:

https://sklad-sa.aipa.si/

ali

2. priporočeno po pošti – tako da izpolnjeno in podpisano vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen ob pozivu, skupaj s prilogami oddate priporočeno na naslov: AIPA, k. o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, z obvezno označbo: »Vloga – sklad soavtorjev – pomoč draginja 2022«.

Poziv za oddajo vlog - štipendije in delno povračilo šolnin za študijsko leto 2022/23

Rok za oddajo vlog je torek, 29. 11. 2022.

Besedilo poziva

15.11.2022
[ {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, ]