AIPA je pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2015

Datum objave: 10.11.2016

AIPA je kot druga kolektivna organizacija v Sloveniji, takoj za IPF, pridobila certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, s katerim dokazuje, da je uspešno vodena organizacija. Standard temelji na dobri poslovni praksi in je kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti najboljšim s ciljem čim večje koristi za svoje deležnike, v tem primeru za naše člane.

Z upoštevanjem sedmih načel vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso - osredotočenost na odjemalce, vodenje, sistemski pristop k vodenju, vključevanje ljudi, procesni pristop, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev - bo AIPA še učinkovitejše upravljala s poslovnimi procesi, pravi direktor AIPA Gregor Štibernik. Ob tem pričakuje, da bo AIPA z upoštevanjem omenjenih načel med drugim dosegla še boljši nadzor nad stroški poslovanja, kar vodi do večje delilne mase za upravičence.

Med prednostmi standarda ISO 9001:2015 velja poudariti, da gre za prožen sistem vodenja, ki spodbuja stalno izboljševanje in zagotavlja sodelovanje, merilo za uspešnost sistema pa vidi v zadovoljstvu odjemalcev. Standard se navezuje na zakonske in regulativne zahteve in se osredotoča na postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema. Poleg tega zahteva učinkovito notranje komuniciranje in usmerjenost k razpoložljivim virom ter vrednotenje učinkovitosti usposabljanja.

Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je bila ustanovljena leta 1947, doslej pa je z ISO 9001 certificirala milijon organizacij po svetu.

 

[ {image : "/media/uploads/animation/OZOTrI847UXpO.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/Vx_sGh1iguJ.jpg", title : "Negovan Nemec;Režija: Matjaž Žbontar;Fatamorgana (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/sfmaTUVNnv.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/cdxMpYxndsgF.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, {image : "/media/uploads/animation/YAbxtHvHioZ.jpg", title : "Gremo mi po svoje;Režija: Miha Hočevar;Vertigo (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/_2Y7hrXk5ef0tAA.jpg", title : "Čikorja an'kafe;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2008)" }, {image : "/media/uploads/animation/zCOMfaJNP1Uk0S.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/1vdyDJ3NZ12_M.jpg", title : "Ne joči, Peter;Režija: France Štiglic;Viba film (1964)" }, {image : "/media/uploads/animation/eGevUbUhTiL.jpg", title : "Zid vzdihljajev;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/htCJvVkPQRb.jpg", title : "Boles;Režija: Špela Čadež;No history (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/1ik07XIwE3.jpg", title : "Kekec;Režija: Jože Gale;Triglav film (1951)" }, {image : "/media/uploads/animation/JRBhRjQA6uoeTT.jpg", title : "Naš avto;Režija: František Cap;Triglav film (1962)" }, {image : "/media/uploads/animation/HPj4IiLqbPE.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/21CDHbNkdWj.jpg", title : "Ljubezen na strehi sveta;Režija: Jan Cvitković;Staragara (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/j7oLoEG68pn.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/LR95iZPgOoE.jpg", title : "Dom;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/DQfo0NwrN8.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/RZnzGNQkc79D7.jpg", title : "To so gadi;Režija: Jože Bevc;Viba film (1977)" }, {image : "/media/uploads/animation/tmM_ikjto1.jpg", title : "Dvojina;Režija: Nejc Gazvoda;Perfo production (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/GYCIFmEdC9MvMC.jpg", title : "Šiška Deluxe;Režija: Jan Cvitković;Perfo production (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/BMC88rDxC65bNU.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, {image : "/media/uploads/animation/jDNcGOIcs9Ihg88.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/MPmNmrJ5q7.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, ]