Pogosta vprašanja

Kdo podeljuje dovoljenja kolektivnim organizacijam in kdo nadzoruje njihovo poslovanje? 

V Sloveniji podeljuje dovoljenja kolektivnim organizacijam Urad za intelektualno lastnino RS (URSIL), ki opravlja tudi nadzorstvene naloge iz tega področja.

Kdo lahko postane član AIPA? 

Vsak, ki je imetnik pravic na AV delu.

Koliko članov ima Aipa?

AIPA združuje tri skupine imetnikov pravic na AV področju: soavtorje, filmske producente in izvajalce. Večina imetnikov pravic, ki so pooblastili AIPA (letu 2015 jih je bilo 758) je tudi včlanjenih v posamezne skupščine. Tako je v letu 2015 skupščina soavtorjev štela 175 članov, skupščina filmskih producentov 91 članov, skupščina izvajalcev pa 217 članov.

Koliko glasov imajo vaši člani na skupščinah?

AIPA deluje po sistemu en član skupščine – en glas. Na seje skupščin so po določilih Poslovnika skupščin vabljeni vsi člani posameznih skupščin.

Kakšna je razlika med članom skupščine AIPA in imetnikom pravic, ki je pooblastil AIPA?

AIPA lahko pooblastijo vsi imetniki pravic na AV delih. Za članstvo v posamezni skupščini pa morajo predložiti ustrezno izpolnjen zahtevek in izpolnjevati pogoje, določene v Statutu. Član skupščine ima volilno pravico na sejah skupščin in pravico biti voljen v organe AIPA.

Kako AIPA ustvarja svoj prihodek?

AIPA ima dovoljenje za zbiranje honorarjev iz naslova uporabe avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije. Honorarje za kabelsko retransmisijo plačujejo kabelski operaterji v skladu s Skupnim sporazumom z Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije. V letu 2016 AIPA mesečno izstavlja več kot 50-im kabelskim operaterjem.

Kdo so upravičenci do honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del?

Za avdiovizualna dela, nastala do vključno l. 1995, honorar pripada soavtorjem, če ti svojih materialnih pravic niso prenesli na tretjo osebo, npr. na filmskega producenta. Za avdiovizualna dela, nastala po l. 1995, pa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) predvideva prenos vseh materialnih pravic soavtorjev na filmskega producenta, razen če ni s pogodbo določeno drugače.

Kako poteka delitev nadomestil upravičencem?

AIPA opravi delitev honorarjev vsako leto za preteklo obračunsko leto. Pravila delitve so natančno določena v Pravilniku o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev (PODNAH). Višina honorarja je odvisna od kategorije AV dela, trajanja predvajanja, časovnega pasu predvajanja in kategorije TV programa, na katerem je bilo AV delo predvajano. AIPA izplača obračunan honorar vsem imetnikom pravic, ki so se izkazali za upravičence in posredovali vse potrebne podatke potrebne za izplačilo. Morebitni kasnejši zahtevki se upoštevajo pri poračunih za isto obračunsko obdobje.

Ali obstaja spodnji prag za izplačilo nadomestila?

V skladu s PODNAH Svet Zavoda AIPA določa najnižji znesek bruto honorarja, ki se izplača imetniku – upravičencu. Trenutno ta znaša 10 EUR za seštevek vseh honorarjev ne glede na vrsto obračuna. Dokler ta znesek ni dosežen, sredstva hrani AIPA.

Ali je pred ustanovitvijo kolektivne organizacije AIPA v Sloveniji kdo zbiral in delil nadomestila za AV ustvarjalce?

V obdobju 1999 – 2010 je nadomestila zbirala kolektivna organizacija SAZAS, ki je imela začasno dovoljenje za zbiranje in delitev honorarjev iz naslova kabelske retransmisije AV del, s tem pa tudi obveznost za delitev med imetnike pravic.

Ali AIPA ščiti samo slovenske ali tudi tuje avtorje AV del?

AIPA skladno z izdanim dovoljenjem in mednarodnimi standardi ščiti tako domače kot tuje imetnike pravic.

Kakšne načine uporabe AV dela poznamo in katere od teh načinov kolektivno upravlja AIPA?

Danes se AV dela uporabljajo v številnih medijih in na različnih platformah. Njihovo uporabo imetniki pravic večinoma dovoljujejo na podlagi individualnih dogovorov (npr. predvajanje v kinu, na TV, videoteke, VOYO, Netflix, …), določeni segmenti uporabe pa se zaradi zahtevnosti in obsega na osnovi mednarodnih konvencij uveljavljajo kolektivno, saj je individualno uveljavljanje praktično nemogoče: tak primer sta prav kabelska retransmisija in privatno reproduciranje.

Katerih načinov uporabe AV dela pa AIPA ne ščiti in zakaj?

AIPA zaradi zastarele zakonodaje in neizdanih dovoljenj trenutno npr. ne ščiti predvajanj AV del v gostinskih in podobnih lokalih, trgovinah, salonih in drugih javnih mestih ter prireditvah. Ne ščiti tudi predvajanja AV del na internetu, v časovnem zamiku, ...

Zaradi navedenega imajo imetniki pravic na AV delih mnogo manjši obseg kolektivno ščitenih pravic, kot npr. njihovi glasbeni ali literarni kolegi.

Ali lahko individualno uveljavljam svoje pravice mimo kolektivne organizacije?

Da. In sicer za vse oblike uporabe razen kabelske retransmisije in privatnega reproduciranja.

Zakaj AIPA ne zbira nadomestil iz naslova privatnega reproduciranja, čeprav ima dovoljenje za delitev nadomestil iz tega naslova?

AIPA ima dovoljenje samo za delitev, za zbiranje teh nadomestil pa URSIL že od l. 2009 dalje ni podelil dovoljenja nobeni od kolektivnih organizacij.

Sem filmski in televizijski igralec, včlanjen v AIPO, vendar od nje ne prejemam nobenega nadomestila. Zakaj?

AIPA ima dovoljenje za zbiranje honorarjev iz naslova uporabe avdiovizualnih del v primeru kabelske retransmisije. AV izvajalci (v to skupino spadajo filmski in TV igralci) po zakonu niso upravičenci do honorajev iz tega naslova. Edino nadomestilo, ki po zakonu trenutno pripada igralcem, je nadomestilo za privatno reproduciranje, ki je bilo na zadnje zbrano leta 2009.

[ {image : "/media/uploads/animation/xyAo6iYQCcUQtRq.jpg", title : "Martin Krpan;Režija: Nejc Saje;Strup produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/3VPO24tM69.jpg", title : "Princ Ki-Ki-Do;Režija: Grega Mastnak;Ozor (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/QSwdOCpP26O5M.jpg", title : "Posledice;Režija: Darko Štante;Temporama (2018), foto: Luka Škulj" }, {image : "/media/uploads/animation/tDdTBHI2uD0.jpg", title : "Tiho;Režija: Barbara Zemljič;Blade production (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/wV4_7rFNG0V6.jpg", title : "Zamejen;Režija: Leo Černic;AGRFT UL (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/lNRjvXseqn9.jpg", title : "Dolga pot do prvih korakov;Režija: Ratko Stojiljković, Julija Minet, Jasmina Mustafić;Luksuz produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/A7OlNY6hDcP.jpg", title : "Leto opice;Režija: Vladimir Blaževski;Pank Film (MK), Strup produkcija, Kiselo dete, Infinity (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/_wleoayWl1EJGwt.jpg", title : "My way 50;Režija: Maja Weiss;Zavod Maja Weiss (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/mzuNjzlyJ6.jpg", title : "Vlado;Režija: Miran Zupanič;Arsmedia (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/v_MNXuthXF.jpg", title : "Odraščanje;Režija: Siniša Gačić, Dominik Mencej;Zuhr Film (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/rvlnsudohZIoFS.jpg", title : "Krvno maščevanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/lV8yrgVaBex0.jpg", title : "Tunel;Režija: Gregor Andolšek;Strup produkcija (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/me6x5cFoHl.jpg", title : "Catican;Režija: Asja Trost, Mery Gobec, Ines Sampaio;School of Arts UNG, Famul Stuart (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/TVxEjd4thiH.jpg", title : "To delo je v javni lasti;Režija: Amir Muratović;Cebram (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/sOcqHOpIKo7.jpg", title : "Bližnje srečanje;Režija: Filip Bihar, Samo Bihar, Antonella D'Amico, Miha Oven, Anja Zadnik;School of Arts UNG, Famul Stuart (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/ESnUuse7jnZn.jpg", title : "Ne bom več luzerka;Režija: Urša Menart;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/fvo8pMXArjt.jpg", title : "Koyaa;Režija: Kolja Saksida;ZVVIKS (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/yT4uhIfOcg.jpg", title : "Nevidna roka Adama Smitha;Režija: Slobodan Maksimović;December (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/_mRlaD4MTZv6Qw.jpg", title : "Igram, sem;Režija: Miroslav Mandić;Filmostovje (2018), foto: Mitja Ličen" }, {image : "/media/uploads/animation/qFWb85WW3vPTHKI.jpg", title : "Trahere;Režija: Juš Jeraj, Atila Urbančič;Trahere (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/_XfB4ozZmA.jpg", title : "Koyaa;Režija: Kolja Saksida;ZVVIKS (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/gnc_i8zVQReu3F_.jpg", title : "Celica;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/yIfSXiAFJKJl.jpg", title : "Akcija D. B.;Režija: Dana Budisavljević;Hulahop, December (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/LaYA6MG3Moxhrde.jpg", title : "Čevljarna;Režija: Anton Martin Emeršič;AGRFT UL (2017)" }, {image : "/media/uploads/animation/ClFwlyp2_X8BT.jpg", title : "Šivi;Režija: Miroslav Terzić;West End production, Nora production (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/cZvJob5KP6Th.jpg", title : "Princ Ki-Ki-Do;Režija: Grega Mastnak;Ozor (2017/2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/TaK1OCHnen5M2M.jpg", title : "Fountain;Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2017)" }, ]