Obračuni v letu 2017

Spoštovani imetniki pravic,

obveščamo vas, da smo:

1. opravili obračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del za leto 2016. Za izvedbo tega obračuna smo oblikovali delilno maso tako, da smo od zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, pridobljenih iz bančnih depozitov v višini 3.920.413,62 EUR, odšteli stroške poslovanja AIPA v letu 2016 (985.216,90 EUR ali 25,13 %), rezervacije za poznejša izplačila neznanim upravičencem (90.000,00 EUR ali 2,30 %) in sredstva za namenske sklade v skladu s sprejetim sklepom št. 14 na skupščini 6. 10. 2017 (300.000,00 EUR ali 7,65 %).

2. opravili končni poračun honorarjev za kabelsko retransmisijo AV del za obdobje od 11. 10. 2010 do 31. 12. 2011. Za izvedbo tega obračuna smo oblikovali delilno maso tako, da smo od zbranih avtorskih honorarjev in prihodkov, pridobljenih iz bančnih depozitov v višini 2.086.391,18 EUR, odšteli stroške poslovanja AIPA do vključno leta 2011 (855.775,36 EUR).

Za predvajana AV dela, nastala do vključno l. 1995, honorar za kabelsko retransmisijo pripada soavtorjem, če ti svojih materialnih pravic niso prenesli na tretjo osebo, npr. na filmskega producenta. Za AV dela, nastala po l. 1995, pa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) predvideva prenos vseh materialnih pravic soavtorjev na filmskega producenta, razen če ni s pogodbo določeno drugače.

3. izvršili sprejete sklepe na skupščini AIPA 6. 10. 2017 v zvezi z izplačili iz namenskih skladov (sklepi št. 14, 15, 16 in 17) in

4. izvršili sprejete sklepe na skupščini AIPA 6. 10. 2017 v zvezi z izplačili sredstev, za obdobje od 11. 10. 2010 do 31. 12. 2017, ki so predmet naturalnih obligacij in niso predmet pravovarstvenih zahtevkov (sklep št. 18). Višina sredstev za izplačilo je zmanjšana za znesek že prejetih sredstev, če so vam bila obračunana 21. 11. 2013 (za obračunsko obdobje 2010/11). Zaradi tega morda nekateri upravičenci niste dosegli cenzusa za izplačilo.

Obvestilo o višini izplačil smo poslali 711 upravičencem, pri katerih skupna višina honorarjev, skladno s sklepom direktorja AIPA, k.o., z dne 24. 11. 2017, presega najnižji znesek za izplačilo (cenzus), ki znaša 10,00 EUR. Ne glede na doseganje cenzusa lahko posamezen upravičenec na svoje stroške zahteva izplačilo honorarja.

Zoper obvestilo, ki smo ga poslali upravičencem, je dovoljena pritožba v roku 30 dni od datuma obvestila. Pritožba se vloži pri AIPA neposredno ali se pošlje po pošti v enem izvodu. Pritožba mora biti obrazložena in mora vsebovati natančne navedbe o zatrjevanih kršitvah ali nepravilnostih. Pritožnik mora v pritožbi navesti vsa dejstva, na katera opira svoj zahtevek in priložiti dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo ter zahtevati odpravo zatrjevane kršitve oziroma nepravilnosti. Pritožba se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana priporočeno na pošto.

Vse upravičence, ki so prejeli obvestilo o višini sredstev za izplačilo, prosimo, da natančno preverijo podatke potrebne za izplačilo (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe, št. bančnega računa, davčna številka, status) in nam v primeru, da so ti nepopolni ali napačni, najpozneje do četrtka, 7. 12. 2017, do 12. ure, na e-naslov info@aipa.si sporočijo točne podatke.

V registru AV del, ki je dostopen na spletni strani www.aipa.si, bodo od torka, 5. 12. 2017, v meniju Obračuni objavljeni podrobni individualni podatki, na podlagi katerih smo obračunali honorarje za kabelsko retransmisijo. Za pridobitev uporabniškega imena in gesla, če ju še nimate, nam pošljite zahtevek na e-naslov info@aipa.si.

Imetnike pravic in upravičence pozivamo, da pri AIPA redno, najmanj pa enkrat na leto, preverijo in dopolnijo svoj AV repertoar.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/75 56 219 ali na elektronskem naslovu info@aipa.si.

S spoštovanjem.                                                                             

AIPA, k.o.

 

[ {image : "/media/uploads/animation/DQfo0NwrN8.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/GYCIFmEdC9MvMC.jpg", title : "Šiška Deluxe;Režija: Jan Cvitković;Perfo production (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/MPmNmrJ5q7.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/eGevUbUhTiL.jpg", title : "Zid vzdihljajev;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/cdxMpYxndsgF.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, {image : "/media/uploads/animation/htCJvVkPQRb.jpg", title : "Boles;Režija: Špela Čadež;No history (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/LR95iZPgOoE.jpg", title : "Dom;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2015)" }, {image : "/media/uploads/animation/RZnzGNQkc79D7.jpg", title : "To so gadi;Režija: Jože Bevc;Viba film (1977)" }, {image : "/media/uploads/animation/YAbxtHvHioZ.jpg", title : "Gremo mi po svoje;Režija: Miha Hočevar;Vertigo (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/zCOMfaJNP1Uk0S.jpg", title : "Šanghaj;Režija: Marko Naberšnik;Arsmedia (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/1vdyDJ3NZ12_M.jpg", title : "Ne joči, Peter;Režija: France Štiglic;Viba film (1964)" }, {image : "/media/uploads/animation/_2Y7hrXk5ef0tAA.jpg", title : "Čikorja an'kafe;Režija: Dušan Kastelic;Bugbrain (2008)" }, {image : "/media/uploads/animation/OZOTrI847UXpO.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/Vx_sGh1iguJ.jpg", title : "Negovan Nemec;Režija: Matjaž Žbontar;Fatamorgana (2010)" }, {image : "/media/uploads/animation/tmM_ikjto1.jpg", title : "Dvojina;Režija: Nejc Gazvoda;Perfo production (2013)" }, {image : "/media/uploads/animation/sfmaTUVNnv.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/j7oLoEG68pn.jpg", title : "Instalacija ljubezni;Režija: Maja Weiss;Bela film (2007)" }, {image : "/media/uploads/animation/HPj4IiLqbPE.jpg", title : "9:06;Režija: Igor Šterk;Gustav Film (2009)" }, {image : "/media/uploads/animation/1ik07XIwE3.jpg", title : "Kekec;Režija: Jože Gale;Triglav film (1951)" }, {image : "/media/uploads/animation/jDNcGOIcs9Ihg88.jpg", title : "Nahrani me z besedami;Režija: Martin Turk;Bela film (2012)" }, {image : "/media/uploads/animation/JRBhRjQA6uoeTT.jpg", title : "Naš avto;Režija: František Cap;Triglav film (1962)" }, {image : "/media/uploads/animation/BMC88rDxC65bNU.jpg", title : "Geopark Karavanke;Režija: Igor Likar;Arsmedia (2014)" }, {image : "/media/uploads/animation/21CDHbNkdWj.jpg", title : "Ljubezen na strehi sveta;Režija: Jan Cvitković;Staragara (2015)" }, ]